Меню

Про компанію Інформація для акціонерів та стейкхолдерів Партнерам Фармаконагляд Контакти

Фармаконагляд

Піклування про здоров’я та благополуччя кожного пацієнта, гарантування безпеки та високої ефективності лікарських засобів, є важливим пріоритетом діяльності нашої Компанії.

Фармаконагляд - процес, пов’язаний із виявленням, збором, оцінкою, вивченням та запобіганням виникненню побічних реакцій, несприятливих подій після імунізації/туберкулінодіагностики та будь-яких інших питань, пов’язаних з безпекою та ефективністю застосування лікарських засобів, вакцин, туберкуліну (Порядок здійснення фармаконагляду згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 996 від 26.09.2016); Реакції на ті ж самі лікарські засоби можуть відрізняються для кожного пацієнта. Виникнення побічні реакції, на жаль, є характерними для будь-якого ефективного лікарського засобу, усі відомі побічні реакції лікарського засобу зазначені в інструкції для медичного застосування, затверджуються Міністерством Охорони Здоров’я України під час державної реєстрації. На жаль, всі побічні реакції неможливо визначити під час клінічних досліджень. В нашій компанії належним чином функціонує система фармаконагляду в суворій відповідності з міжнародними директивами та українським законодавством, що дає можливість визначати будь-які зміни у співвідношення користь/ризик та своєчасно впроваджувати заходи для мінімізації виникнення ризику для здоров’я споживача.

Система фармаконагляду в нашій Компанії спрямована на постійне спостереження за безпекою лікарських засобів та їх ефективністю для пацієнтів протягом всього життєвого циклу продукту. Виявлені побічні реакції або відсутність ефективності можуть свідчити про необхідність подальшого вивчення медичних препаратів та розробки відповідних заходів.

Якщо ви маєте будь-яку інформацію про побічну реакцію та/або відсутність ефективності лікарського засобу, будь ласка, заповніть карту-повідомлення (завантажити файл карта повідомлення для медичного працівника) (завантажити файл карта повідомлення для споживача) і надішліть на адресу: drug.safety@arterium.ua Або залиште запит, і наші спеціалісти зв'яжуться з вами. Чи повідомте за телефоном: +38 095 28 333 49.